การดูแลรักษาหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันนี้วิวัฒนามีการมากที่จะสารถรักษามะเร็งปากมดลูกได้ โดยที่ตัวคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นมะเร็งปากมดลูก ถ้าคุณยิ่งรู้ช้าก็ยิ่งมีอันตรายมากขึ้น ทางที่คุณควรมีการไปตรวจเกี่ยวกับมะเร็งทุกๆปีจะดีกว่า เพราะจะทำให้ตัวคุณได้รู้ด้วยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า แต่ด้วยในยุคนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามาย ไม่ว่าด้วยยารักษา หรือจะเป็นเครื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ได้บ้าง การเป็มะเร็งปากมดลูกนั้นไม่ใช่จะเป็นได้ง่ายๆ แต่คุณต้องมีการรักษาตัวดีๆ คนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยรักษาความสะอาดในจุดซ่อนเร้นมาก จึงทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และสิ่งสำคัญคือ การทีเพศสัมพันธ์หลายคนทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้

 
วิธีการรักษาการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นจะมีการผาตัด ถ้ามะเร็งปากมดลูกจะต้องตัดทิ้งที่บริเวณปากมดลูกทันที แต่ถ้ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปแล้วควรที่จะต้องมีการตัดท่อรังไข่ทิ้ง ทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ มีอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้รังสีรักษาโดยจะมีอยู่ 2 วิธี โดยนำเครื่องรักสีมาฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างน้อยประมาณ 6 สัปดาห์ และวิธีที่ 2 คือ นำแร่อาบรังสีมาฝังไว้ประมาณ 3วัน แต่ในการรักษาลักษณะนี้จะต้องนอนอยู่โรงพยาบาล และสิ่งสุดท้ายแพทย์จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณได้โดยให้ตัวภูมิคุ้มกันเป็นตัวทำลายมะเร็งเอง  แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณควรจะต้องรักษาตัวเองดีๆอยู่เสมอ หาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยก็ปีละ1 ครั้งก็ดีค่ะ