การนำเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก เอามาสู่ข้อผิดพลาดอันรุนแรง

ความผิดในการเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ความจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นดังนั้น การไล่ตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการไล่ตามข่าวสารบันเทิงอยู่ตลอดเวลาเสียเลย

 
โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนมาก มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการเกาะติดข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงต้องทำการค้นหาข่าวพร้อมกับทำการติดตามข้อมูลข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักจะเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความเป็นจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวหลากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ได้เกิดจากความจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำการเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบนข่าวบันเทิงไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่คงทำการเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้อยู่เป็นประจำ แต่ข่าวที่ได้มีการเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะส่วนใหญ่กับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจจะมีการนำเสนอภายในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลายเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่เด่นของการเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการนำเสนอ มิใช่รูปแบบการเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักพร้อมทั้งความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ติดตามรับฟังข่าวอยากจะได้รับ