การสร้างความสามารถและประสิทธิภาพผ่านคนเขียนข่าวบันเทิงวันนี้

ปมความจริงภายในการแสวงหาข่าวบันเทิงวันนี้นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกนำมาเทียบเคียง ซึ่งการเปรียบเทียบพร้อมกับข้อมูลที่สร้างความต่าง ระหว่างผลงานของคนเขียนข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมาเปิดเผย กับคนเขียนข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวพร้อมทั้งข่าวสารที่ได้มานั้นมักจะเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพึงพอใจ เพราะไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมกับเมื่อมีข้อเทียบเคียงออกมาอย่างนี้ ทำให้นักข่าวมากหลายท่านต้องค้นเจอกับสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ตาม ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับนักข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างมากมาย และด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง จึงต้องมีการออกมาป่าวประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อให้เกิดนักข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ดูดีและมีศักยภาพโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง จะมีแค่คนเขียนข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มเท่านั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง พร้อมกับมักจะเดินทางไปภายในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้นักข่าวบันเทิงไทยต้องเดินภายในทางเส้นนั้น
 
และจากช่วงเวลาข่าวบันเทิงวันนี้ที่ผ่านมากลับทำให้ค้นพบว่า มีคนเขียนข่าวหลากหลายรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะปราบปรามและเร่งรัดยกระดับ เพื่อที่จะสร้างสังคมคนเขียนข่าวบันเทิงไทยให้ดีเพิ่มขึ้น ให้ดูเหมือนมีการจัดระเบียบแวดวงนักข่าวบันเทิงวันนี้ให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงแค่นั้น แต่ทุกสิ่งจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมด้วย แต่ภายในส่วนของการเร่งรัดคงจะต้องมีการจัดระบบและระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงวันนี้ให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถลบล้างคำสบประมาทอย่างมากมายให้ลดลง พร้อมทั้งเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามหลักความเป็นจริงนั้น การพัฒนานักข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือว่าเส้นทางที่สมาคมได้มีการกำชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนั่นเอง