การเสพข้อมูลในขอบเขต ถือได้ว่าเป็นผลร้ายของการอธิบายข่าวสดพร้อมกับข่าวชนิดอื่น ๆ

ผู้เสนอข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวจำนวนมาก  คงต้องการจะให้ชาวไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การติดตามข่าว จึงเป็นเหตุให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าหากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นทางเลือกในการสร้างนิสัย ในส่วนของการติดตามที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ คุณประโยชน์จากความรู้สึกผนวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นความสำคัญของข่าวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้ทันสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ หากความว่องไวที่ว่านี้ มาพร้อมด้วยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และด้วยรูปแบบที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับทำให้เกิดการแบ่งแยกในการติดตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความหมายของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปกับการติดตามข่าวทุกแบบอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีโอกาสในการติดตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการติดตามข่าวแบบนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสติดตามข่าวภายในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับทราบข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความแน่นอนได้มากอีกเช่นเดียวกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างสูง สำหรับชาวไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจจะมีข้อเสียทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย