ขณะผู้รายงานข่าวทำหน้าที่อย่างเพียบพร้อม ก่อให้เกิดข่าวสารที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนใหญ่ มีหลากหลายคนคงจะประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามสถานการณ์หลากหลาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น คงจะมีการรายงานและติดต่อกันในรูปแบบสายด่วน เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ทว่านี่คือหลักความคิดและความคิดเห็นส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เพราะวงการหนังสือพิมพ์หรือกระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการผู้รายงานข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 

และเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างสังคมหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้อย่างใด หรือกระทั่ง การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวสารเด่นในแต่ละวันนั้น สังคมหนังสือพิมพ์หรือว่าวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างใดว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะเช่นนั้น คำถามกลุ่มนี้คงจะยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างใดก็ตาม สังคมหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม