ข่าวการเมืองกับสิ่งที่ทุกคนในประเทศจะต้องรับรู้และรับทราบ

การติดตามข่าวการเมืองในบางครั้ง ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องที่ตึงเครียดและไม่ค่อยน่าสนใจแต่อย่างใด แต่อย่างน้อยข่าวการเมืองในยุคปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นการรายงานข่าวถึงความเคลื่อนไหว ในด้านการเมืองของประเทศไทย ที่จะส่งผลถึงการเคลื่อนไหวในทุกระยะของประเทศ ซึ่งถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเป็นหลักเป็นแหล่ง แล้วใครกันที่จะให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวภายในประเทศของเรา เพราะฉะนั้น การสนับสนุนทุกความเคลื่อนไหว อีกทั้งยังคงเป็นการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านความเป็นไปของประเทศ ผ่านทางด้านการเมืองการปกครองของรัฐบาล ประชาชนก็ย่อมที่จะมีส่วนรับรู้และรู้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การให้การสนับสนุนและติดตามข่าวสารทางด้านการเมือง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องติดตาม

 
และถึงแม้ว่ารูปแบบข่าวสารทุกประเภทหรือทุกรูปแบบในปัจจุบัน จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งทางด้านการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนจะต้องใส่ใจ กับความเป็นไปของประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกคน แต่ข่าวบางประเภทที่สามารถทำให้ทุกคนเกิดความตึงเครียด เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีเนื้อเรื่องที่ไม่สามารถสรุปได้ หรือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดได้อย่างยืดเยื้อ ผู้คนส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารก็มักจะถดถอยออกห่าง เพื่อที่จะลดความตึงเครียดให้กับตนเอง และไม่เป็นการหมกหมุ่นจนเกิดไปและก่อให้เกิดผลเสียต่อทัศนคติและสุขภาพ และสำหรับข่าวบางประเภทที่ว่านี้ ก็มักจะรวมไปถึง ข่าวการเมือง ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งข่าวการเมือง ที่ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการลดจำนวนการติดตามข่าวสารของผู้คนส่วนใหญ่ ก็มิใช่สาเหตุที่ทำให้การรายงานข่าวสาร หรือการติดตามข่าวสารต้องลดลงจนจางหายไป