ข่าวด่วนวันนี้ คณะพระสงฆ์ได้เข้าร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาล

ข่าวด่วนวันนี้เรายังคงจะอยู่กับความเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยประเทศเนปาล ภายหลังที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบ 80 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง ส่งผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน พร้อมทั้งบาดเจ็บอีกเป็นปริมาณมาก

 
ข่าว
ซึ่งข่าวปัจจุบัน หลากหลายประเทศชาติได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้แต่เมืองไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินเพื่อจะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้เร็วที่สุด ซึ่งทางคณะสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ เพื่อจะให้ประชาชนส่วนมากของประเทศไทยได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และนอกจากนี้คณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหวยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
อย่างน้อย ก็ยังคงจะมีกลุ่มชาวไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงอาศัยอยู่ประเทศเนปาล และถึงแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่คนไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล พร้อมทั้งต้องการส่งกำลังใจพร้อมกับกำลังใจไปให้ชาวเนปาลทุกคน