ข่าวด่วน วันนี้ พร้อมกับมากหลายคดีสุดฮิตของเมืองไทย

แบบการสื่อข่าวด่วน วันนี้ กลับมีข่าวสารเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้มีขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราชาวไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความตระหนักพร้อมกับตกใจเป็นอย่างสูง เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่น่าจะมีขึ้นในสังคมไทย หรือถ้าหากว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลาต่อมาก็ควรที่จะลดน้อยถอยลงไป เปรียบเหมือนคนไทยกับความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต แต่สำหรับข้อเท็จจริงแล้วนั้น การนำเสนอข่าวด่วน วันนี้ มักจะเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมกับเป็นข่าวประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย และคนไทยจำนวนมากมักจะต้องรับรู้กันอย่างครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนต้องตกเป็นข่าว แต่กลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน ข่าวสด หรือข่าวด่วน วันนี้ข่าวทันต่อสถานการณ์ในกรณีใดที่มีขึ้นก็ตาม
 
ข่าวด่วน วันนี้
ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้กับไม่ใช่ข่าวที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี หรือความคิดอันชั่วร้ายของคนไทยส่วนมากไปได้ เมื่อเกิดประเด็นที่อาจเป็นกรณีศึกษาให้ได้พบกันในทุก ๆ วัน ข่าวคดีฆาตกรรมอำพราง หรือแม้กระทั่งข่าวการกระทำการขืนใจชำเรา ควรลดน้อยถอยลงไป แต่กลับมีมากยิ่งขึ้นจนน่าหวาดกลัว ยากไหม หากชาวไทยที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งบุคคลที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงการกระทำที่ไม่ดีดังกล่าว จะรู้สึกและทราบได้ว่า นี้คือความผิดพลาดที่มนุษย์เราไม่ควรกระทำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวด่วน วันนี้ที่มีการสื่อข่าวในรูปแบบคดีฆาตกรรม อำพราง ตลอดจนผู้ปกครองที่ทำการข่มขืนกระทำชำเราลูกหลาน ลูกบุญธรรม เป็นต้น