ข่าวบันเทิงไทย กับแนวทางการติดตามข่าวสารของชาวไทยทั่วประเทศ

สำหรับข่าวบันเทิงประจำวัน ยังคงเป็นข่าวรูปแบบหนึ่งที่ไม่เงียบเหงา แต่ข้อเสียคือ ข่าวบันเทิงวันนี้อาจเป็นประเด็นร้อนที่ไม่ถึงที่สุด จนกระทั่งทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มากจนเกินไป

 
ข่าวบันเทิง
ในส่วนของการบริโภคข่าวสารในวงการบันเทิง ถือว่าเป็นการติดตามข่าวสารของนักแสดง ที่ทำให้เกิดประเด็นร้อนสุดฮิตรายวัน ส่งผลให้กระแสการตามข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจากการกระจายข่าวสารอย่างกว้างขวางในทุก ๆ รูปแบบ ทำให้มีคนไทยส่วนใหญ่มักทำการติดตามข่าวสารประเด็นร้อนรายวัน โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ทำให้คนไทยต้องไม่พลาดไปกับการรับชมข่าวสารอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการติดตามข่าวของชาวไทยส่วนใหญ่ มักเป็นไปตามแนวทางของสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการติดตามข่าวสารในสไตล์ต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ตนเองสามารถรับข่าวสารได้แบบประจำวันจนกระทั่งผู้บริโภคข่าวสารที่มาในรูปแบบแฟนคลับ ต้องอินไปตามแนวทางของข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ได้มีการออกข้อมูลข่าวสารมาว่าดารานักแสดงชาวไทยที่เกิดเป็นประเด็นข่าวร้อน และดารานักแสดงคนนั้นก็ต้องตกเป็นข่าวอย่างรายวันเป็นอีกนาน หากความนิยมข่าวบันเทิง ข่าวดาราการตอบโต้ข่าวเพื่อค้นหาข้อยืนยันหรือข้อเท็จจริง ยังคงมุ่งไปในลักษณะที่ทำให้เกิดใจความสำคัญที่หาข้อเท็จจริงไม่ได้  
 
จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยส่วนมากที่มาในแบบแฟนคลับดารา ต้องคอยติดตามข่าวในแวดวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งการติดตามข่าวสารของดารานักแสดงในรูปแบบรายวันเลยก็มี