ข้อมูลสด ข้อมูลดี ข้อมูลเด่น สร้างประเด็นร้อนได้อย่างรีบเร่ง

การจัดทำข่าว เพื่อเป็นที่ต้องการในการเกาะติด ย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม และเป็นตัวกำหนดความแตกต่าง ระหว่างความสนใจ กับ การให้ความสนใจจากแรงดึงดูด ย่อมเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งของการเกาะติด และฟังข่าวล่าสุดวันนี้ ที่มาในรูปแบบข่าวสดและข่าวประเภทอื่น ๆ โดยตรง
 
ถึงแม้ว่าบางครั้ง ผู้ที่เกาะติดไม่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของข่าวเสียเท่าใดนัก ซึ่งนำมาสู่การเกาะติดที่มีความสำคัญ ยิ่งกว่าที่จะชื่นชอบ ทำเอาเห็นได้ว่า ข่าวสารบางข่าวกลับเป็นสื่อที่อาจจะดึงดูด ให้ผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจได้อย่างง่าย ๆ เพราะข่าวบางแบบสื่อให้เห็นถึงเหตุจำเป็น ผ่านการบริโภคข่าวประจำวัน ซึ่งข่าวล่าสุดวันนี้ ก็ยังคงเน้นที่จะดึงดูด เพื่อคนไทยหันมาให้ความสนใจ และพากันเกาะติดรับฟังและรับชมข่าวสารกันมากเพิ่มขึ้น และด้วยลักษณะของข่าวสดทุกวัน ถือว่าเป็นข่าวที่มีความทันสมัย เพราะตามชื่อหรือตามประเภทของข่าว อาจจะที่จะแบ่งแยกความแตกต่างของข่าวออกจากกันได้ และที่สำคัญ ข่าวล่าสุดวันนี้ส่วนมาก มักมาภายในรูปแบบของข่าวสดเสมอ เพราะข่าวสด มีความสดใหม่ ทันสภาวการณ์ และนับได้ว่าเป็นข้อมูลข่าว ที่ถูกนำเสนอมาจากสภาวการณ์ล่าสุด ส่งผลทำให้เกิดผู้ติดตามข่าวเป็นปริมาณมาก และดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ การใช้ข่าวสดเพื่อที่จะล่อความสนใจนั้น บางข่าวก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่บางข่าวกลับไม่สามารถดึงดูดใจได้เลย
 
ถ้าหากพฤติกรรมการชื่นชอบในการเกาะติดข่าวลดลง ย่อมส่งผลเสียต่อความเคลื่อนไหวของประชากร เพราะ ความสนใจ และ การให้ความสนใจจากแรงดึงดูด มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากมาย ถ้าหากผู้คนสนใจที่จะรับฟังข่าวด้วยตนเอง ไม่ว่าเวลาไหน เขาก็ยังคงเกาะติดอยู่เสมอ เพราะเขามีความสนใจเป็นพื้น แต่ถ้าหากเป็นหมู่คนที่ได้รับความสนใจ เพราะมีแรงดึงดูดพวกเขามาอีกที การให้ความสนใจจึงเกิดขึ้นแค่บางครั้ง หรือว่า ภายในบางครั้งเพียงแค่นั้น