ความสับสนที่มีขึ้นจากผู้ไล่ตามข่าว ในกรณีการเสนอข่าวของวงการหนังสือพิมพ์พร้อมกับนักข่าว

การตีข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้เช่นใดนั้น ผู้เกาะติดข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 
ส่วนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือวงการผู้สื่อข่าวเอง เขารู้ได้เช่นใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะฉะนั้น คำถามเหล่านี้อาจจะยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สังคมหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความจริงแล้วนั้น นักข่าวส่วนมากอาจจะประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงจะมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อจะสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่คือหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก
 
ข่าว
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งในข้อสงสัยผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวสารในบางครั้ง ที่ทำให้ผู้คนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ มากหลายสถานที่ที่โด่งดังนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้ยังไง