คอร์ดเพลงกับนักดนตรี

หากจะให้กล่าวถึงนักดนตรีส่วนใหญ่ ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเสมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่สามารถสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน หากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็แทบจะไร้ความหมาย

 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะทำหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างแม่นยำ หากไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่สามารถเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านและแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามรับฟังแต่อย่างใด