จุดเด่นของการเกาะติดข่าวด่วน แบบอย่างข่าวดี ๆ ที่เป็นเหตุให้คุณทันภายในทุก ๆ เหตุการณ์

เนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องมีการรายงานข่าวอย่างฉับพลัน โดยมากเป็นการรายงานข่าวในรูปแบบการเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สงบ ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง

 
ข่าวด่วน
โดยข่าวด่วนที่ว่านี้อาจจะมาในรูปแบบข่าวดีหรือข่าวที่น่าชมเชย กลับการพัฒนาและเคลื่อนตัวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนกระทั่งประเทศที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ได้ในอนาคตอีกด้วยเช่นเดียวกัน และอีกหนึ่งกรณีภายในส่วนของการฟ้องร้องคดีบางอย่าง ถ้าไม่มีการเปิดเผย การคลาดเคลื่อนคดีหรือว่าแม้กระทั่งการปกปิดข้อมูล อาจจะอาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้น การที่ประชาชนส่วนมากต้องการรับรู้ และเปิดประเด็นในการติดตามข่าวสารประจำวัน ก็จะเป็นการปกป้องสิทธิมนุษย์จากเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนั่นเอง และมิใช่แค่ประเทศไทยจะมีข่าวด่วนหรือการรายงานข่าวสดตามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเพียงเท่านั้น เพราะการไล่ตามรายงานข่าวด่วนจากต่างประเทศ ก็มีให้คนไทยได้ติดตามเช่นเดียวกัน เพื่อจะสามารถรับทราบเหตุการณ์ หรือทันต่อเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศทั่วโลกได้อีกด้วย ซึ่งการติดตามรายงานข่าวด่วนจากต่างประเทศนั้น มักจะเป็นการเกาะแนวทางการติดตามรายงานข่าวจากต่างชาติโดยตรง และข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้จะถูกกลั่นกรองโดยสำนักงานข่าวไทย ก่อนที่จะสามารถเอามาเผยแพร่ให้คนไทยได้ทราบ ถึงข่าวด่วนจากต่างประเทศเหล่านี้
 
และนี่ก็คือจุดดีในการติดตามข่าวด่วนในเมืองไทย ที่ถือได้ว่าเป็นการเกาะกระแสการไล่ตามรายงานข่าวสาร ที่มีขึ้นอย่างฉับพลันกับฉันไว จนกลับเป็นข่าวที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ตลอดกระทั่งเป็นข่าวที่เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อนมนุษย์ได้เช่นกัน ซึ่งข่าวด่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ มักจะเป็นแหล่งข่าวที่ไม่อาจทำการปกปิดได้