ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล ผลักดันได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะปรับปรุงประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยวัตถุประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารภายในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปพบคุณหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อที่จะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่ว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายภายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนทำให้เกิดการสื่อสาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายสินค้าได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าภายในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อที่จะทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบปริมาณ 5 พันล้านบาทเท่านั้น