ผลลัพธ์ของรายงานข่าววันนี้ ที่คงจะทำให้ชาวเมืองพึงพอใจพร้อมกับไม่ถูกใจบ้าง

ผลสรุปของการรายงานข่าววันนี้ กลับตกเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพอใจ ประชาชนส่วนมากก็อาจจะไม่ชื่นชอบ หรือให้ความไว้วางใจในการบริโภค พร้อมกับติดตามข่าวสารมากมาย เหมือนเช่นปัจจุบันนี้

 
ข่าว
เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงไว้วางใจพร้อมทั้งชื่นชอบไปกับการติดตามข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญที่ดีที่สุด การเสนอข่าววันนี้ส่วนมากของสำนักข่าวไทย มักเป็นการนำเสนอเหตุการณ์พร้อมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่คงเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงพร้อมกับมีความสำคัญต่อชาวบ้านภายในประเทศ หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มิใช่ข้ามวันหรือเป็นระยะเวลานานมาแล้ว เพราะว่าข่าวทุกข่าวที่ถูกนำมารายงาน จะเป็นข่าวสารที่มีความสดใหม่เหมือนกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการนำเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และมีการนำเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความพอเหมาะ ย่อมเป็นการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อ ๆ ไป ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความสำคัญอยู่เสมอ พร้อมทั้งนับได้ว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะติดตามข่าววันนี้หรือข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
 
ยิ่งหากมีความเชื่อมต่อ และการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพร้อมกับผูกเข้าด้วยกันเสมอ ถ้าผู้นำเสนอสามารถมุ่งเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม มีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นข้อมูลที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมอาจจะสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างมากมายอย่างไม่มีบิดเบน