ร่วมงานหยิบเมฆหมอก หยอกเย้าดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการให้ความร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิ รายปี 2557 ซึ่งภายในงานนี้ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการสัญจรในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดการงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน กระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นี้แค่นั้น ภายใต้การดูแลรักษาของสวนแห่งชาติป่าหินงามและสวนแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมินั่นเอง
 
โดยในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอยืนยันเลยว่า นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาร่วมงานจะได้ชมความงามตาของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวจะได้จับต้องกับความแจ่มใสของดอกกระเจียวที่รายเรียงกันต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับชมดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง ที่คอยล้อสายเมฆหมอกและคอยหยอกกับสายลมในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูที่ต่างแต่ความงามตาก็มีอยู่มากมาย กิจกรรมนี้จึง  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่โดยตรง พร้อมทั้ง ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งความบันเทิงให้กับผู้สนใจที่เดินทางมาในคราบของนักท่องเที่ยวสู่แดนดินชัยภูมิ
 
กิจกรรมที่น่าสนใจและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอ จึงเป็นเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าหลงใหลภายในงานที่มีบรรจุ อยู่มากมายด้วยกัน ทั้งขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงทำนองเพลงจากคนดังที่โด่งดัง ชมสวนหินงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนไปในรูปแบบธรรมชาติโดยตรง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน