หวยกิน ทำไงดี

การซื้อล็อตเตอรี่เป็นการเสี่ยงโชคอีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ หวย

 

โชค-วาสนา ของแต่ละบุคคลที่สร้างกรรมมาไม่เหมือนกัน

 

ทางธรรมสอนไว้ว่าหากหมั่นทำบุญ-ทำทาน สละทุนทรัพย์

 

เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอยู่เสมอๆ ผลกรรมนั้นจะบันดาลให้

 

ได้พบแต่โภคทรัพย์ค้ำจุนอยู่มิได้ขาด แต่ตรงข้ามหากผู้ใด

 

ไม่ประกอบผลบุญ-ผลทาน ไม่ช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่สังคม

 

ส่วนรวมใดๆเลย ก็คงไม่มีผลกรรมมาบันดาลให้ได้พบกับ

 

โภคทรัพย์โชคลาภอย่างแน่นอน

 

 

ดังนั้นการซื้อล็อตเตอรี่ก็เป็นการทำนายกรรมได้อีกวิธีหนึ่ง

 

หรือจะเรียกได้ว่าเป็นการทดสอบผลกรรมของตัวเราเอง

 

ว่าในอดีตชาติหรือชาตินี้เราได้เคยสร้างผลบุญ-ทาน

 

มามากน้อยแค่ไหน รู้ได้จากการซื้อล็อตเตอรี่เสี่ยงทาย

 

นี่แหละค่ะ

 

 

บางคนซื้อล็อตเตอรี่ไม่เคยถูกเลยสักครั้งในชีวิต ดังนั้นจึงอยากแนะนำ

 

เล่นๆให้ใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับตัวเอง ว่าฉันก็เคยถูกรางวัล

 

มาเหมือนกันนะยะ

 

 

ประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นเมืองแห่งศรีธนญชัย แม้แต่ในแง่

 

กฎหมายซึ่งเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนก็ตีความกันซะจนหลงทางกันไปหมด

 

เลยไม่รู้ว่าจะมีตัวบทกฎหมายเอาไว้ทำไม แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

ก็ยังไม่เว้น http://lotto.thaiza.com