เชียงใหม่พร้อมกับประเพณีที่สำคัญเช่น ขนบประเพณีขึ้นดอยสุเทพ

ถ้าจะให้กล่าวถึงประเพณีที่ได้ชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ก็อาจจะไม่พ้นกับประเพณีนิยมนี้ที่ถูกจัดขึ้นทุกปีอย่าง ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ก็เพราะว่าถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมที่ควรถือปฏิบัติของชาวเชียงใหม่โดยแท้ ซึ่งประเพณีนี้เปรียบเหมือนทำให้ทุกคนได้ทำการร่วมเดินขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมีขบวนพระภิกษุสงฆ์เดินนำขึ้นไปเปรียบเป็นพิธีการ ซึ่งการเริ่มเดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนี้จะเริ่มเดินกันในช่วงตั้งแต่เวลาเย็น โดยมีจุดเริ่มตรงที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการเดินผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วย ซึ่งก่อนที่ใครต่อใครจะเดินผ่านจะต้องมีการสักการะกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อน และทำการเดินทางขึ้นเนินเขาจึงถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 
เชียงใหม่
 
โดยที่ใครต่อใครที่เข้าพิธีในการร่วมเดินในประเพณีนิยมนี้ จะต้องทำการเดินทางด้วยเท้า ถือประทีป ธูปเทียน และจัดเดินทางกันเป็นริ้วขบวนซึ่งก่อให้เกิดความงามด้วยความสามัคคี และมีความพร้อมใจในการเดินทางสู่พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่มีความสำคัญของชาวเชียงใหม่นั่นเอง เพราะฉะนั้น หากใครที่ต้องการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ และหากว่ามีโอกาสซึ่งเป็นเวลาอันเหมาะสม คุณก็ไม่ควรพลาดที่จะร่วมประเพณีที่สำคัญอย่างประเพณีนิยมนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน ไม่แน่ว่า ภายหลังที่คุณได้ร่วมประเพณีครั้งนี้แล้ว คุณอาจจะรู้สึกถึงการได้มาสัมผัสพร้อมทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คุณมิอาจจะลืมเลือนได้นั่นเอง

เชียงใหม่