เหตุจำเป็นภายในการเกาะติดข่าวภายในรูปแบบข่าวสด ข่าวด่วน

ข่าวสดปมร้อน ค่อนข้างเป็นข่าวที่ถูกอัพเดทภายในวินาทีนั้น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวที่ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อที่จะรายงานข่าวให้คนไทยทั่วประเทศได้ทราบ ถึงแม้ว่าในบางคราว คนไทยจำนวนมากอาจจะไม่มีเวลาในการไล่ตามข่าวได้อย่างทั่วถึงทุกระยะเวลา แต่ข่าวก็ยังคงถูกรายงานข่าวคราวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ติดตามข่าวจริง ๆ ได้รับรู้และรับฟังข่าวไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีช่วงเวลาในการเกาะติดข่าวสารที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การรายงานข่าวจำเป็นต้องมีทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง

 
การอัพเดทข่าวให้เป็นไปภายในรูปแบบการรายงานข่าวสด อาจได้รับความนิยมพร้อมกับได้รับกระแสการตอบรับจากแฟน ๆ ที่ชื่นชอบไปกับการติดตามข่าวสารอย่าเป็นประจำ ก็เพราะว่าข่าวบางรูปแบบ เป็นไปภายในลักษณะของข่าวที่ถูกอัพเดทก็จริง แต่ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญ หรือจำเป็นจะต้องรับรู้ในช่วงนั้น ๆ โดยเฉพาะข่าว แต่ถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวสด ข่าวด่วน ข่าวทันเหตุการณ์ ผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในเบื้องต้น สามารถเปิดและรับฟังข่าวสด ข่าวด่วน ข่าวทันเหตุการณ์ได้ในทันที เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในประเทศไทย การเผยแพร่ข่าวสารก็จะมีอยู่ให้เห็นโดยทั่วๆ ไป ยิ่งถ้าหากเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้วยแล้ว ย่อมที่จะมีการเกาะติดและจัดทำข่าวขึ้นอย่างแน่แท้
 
ข่าว
การเผยแพร่ข่าวสารในบางรูปแบบ คงเป็นการตอบสนองความปรารถนาให้กับผู้เกาะติดข่าวโดยตรง โดยที่เนื้อหาสาระของข่าวคราวนั้น นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ถึงจะอย่างไร ความสำคัญของรูปแบบและผู้รายงานข่าว ก็มีความสำคัญพร้อมทั้งเป็นองค์ประกอบที่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน