แนวทางข่าวฉาวที่เกิดขึ้นในแวดวงข่าวบันเทิงตอนนี้

การเกาะ ติดข่าวบันเทิงไทยในล่าสุด ดูเหมือนจะจะมีข่าวบันเทิงประเทศ ไทยหลากหลายแบบ ที่คอยเป็นสื่อทำหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารให้กับคนไทยได้รับทราบทั่วทั้งประเทศ ภายในระยะเวลาไม่นานข่าวบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ก็มีการกระจายข่าวสารที่กว้างขวาง เปรียบเสมือนมีการพัฒนาให้เป็นไปในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคข่าวสารได้ทำการติดตามข่าวอย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ได้อย่างราบรื่นหลากหลายช่อง ทางด้วยกัน

9 entertain

ข่าวดาราวันนี้


      ทว่าด้วยว่าข่าวบันเทิงไทยในทุกวันนี้ อาจจะมีข้อมูลข่าวสารของดารานักแสดง ชื่อดังหลากหลายท่าน ที่ดูเหมือนจะสร้างกระแสความดังไปทางด้านการเป็นข่าวฉาวเสียมากกว่า แถมการกลบเกลื่อนข่าวให้เป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นนั้น ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ยากลำบากอีกเช่นเดียวกันเพราะดารานักแสดงส่วนใหญ่ จะมีการโต้ข่าวพร้อมกับออกมาแถลง ข่าวแบบปากต่อปาก เพื่อที่จะกระจายและขยายความในให้เป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นปรากฏ ว่าสภาพทุกอย่างจะทำ ให้คนดังนักแสดงบิดเบือน ความจริงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้บริโภคข่าวสารทางด้านกลุ่มการข่าวบันเทิง วันนี้ ต้องรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจกับข่าวที่ตนเองได้รับรู้หรือได้ยินมา ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้ก็ ตามแต่ดูเหมือนว่าผู้บริโภคข่าวสารจะเกิดความไม่มั่นใจเสียเท่าไหร่นัก

เนื่อง จากการให้ความหรือ การแถลงข่าวของนักแสดงนัก แสดงบางครั้ง ดูเหมือนจะไม่ตรงประเด็นและเป็นการตอบคำถามที่หลีกเหลี่ยงหรืออาจจะมีการปิด บังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จนกลับกลายว่า ความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับ ข่าวฉาวในกระแสข่าวบันเทิงวันนี้ กลับกลายคนที่มีชื่อเสียงนักแสดงที่ เป็นคนบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแทน เนื่องแต่ต้อง การปิดเรื่องฉาวที่ตนเองได้ก่อเอาไว้โดยตรง