โลกแห่งความเป็นจริงในของหมู่คนที่มีการงานเป็นนักข่าวบันเทิง

เมื่อคนเขียนข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงรูปแบบมีข้อมูลเท็จจริง ถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีสาระที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่สามารถค้นหาแหล่งที่มาและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข้อมูลในแต่ละแบบ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีจุดหมายปลายทางอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถรับทราบข่าวบันเทิง ล่าสุดวันนี้ได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อมั่นฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือเปล่า ข่าวบันเทิงที่เราได้รับฟังอยู่นี้เป็นจริงหรือ ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจต้องมีไอเดีย หรือกรรมวิธีวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในแบบที่ดีและมีความสมควรนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำภาระหน้าที่ค้นหาข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่นักข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวให้ออกมาในแบบที่ถูกต้องเหมาะให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนำเสนอข่าวที่ถูกและมีความพอเหมาะนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากมาย และการเสนอข่าวในแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้สาระประโยชน์ที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจมีการมุ่งเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นแบบแผนแก่การใช้ชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มักต้องการเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจจะไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในรูปแบบที่ดีได้อย่างที่บอกมานั่นเอง