ความรักคือบทเรียนที่เป็นเหตุให้คนเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ความรักภายในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมทั้งปรารถนาที่จะพบ กลับเป็นความรักที่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่เคยพบตั้งแต่เริ่มแรก เปรียบเหมือนเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งนับได้ว่าความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกพบได้ยากแท้และหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเรื่อยไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคู่รักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากว่าความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ยากแท้ แต่คุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน…