คอร์ดเพลงกับนักดนตรี

หากจะให้กล่าวถึงนักดนตรีส่วนใหญ่ ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเสมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี…