ท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาค จังหวัดชลบุรี

ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทะเล หรือว่าเป็นสถานที่สำคัญๆหลากหลายของชลบุรี แต่ถ้าใครที่ได้มาเที่ยวชลบุรีแล้วก็ต้องมาเที่ยวตลาดท้องน้ำสี่ภาค เพราะเป็นตลาดท้องน้ำที่มีชื่อเสียงในชลบุรีอย่างมาก ตลาดท้องน้ำสี่ภาคนี้จะเป็นการจำลองตลาดสี่ภาคของประเทศไทย และมีการแต่งตัวที่เป็นจุดเด่นพร้อมกับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ภาค ตัวอย่างเช่น อีสานจะเป็นเรื่อหน้าจั่ว เหนือจะเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์โดยการแกะสลักที่มีความงดงามมาก…