ดูดวงวันนี้เพื่อรับทราบเรื่องราวในอนาคต

การที่เราได้ทราบหรือรู้อะไรมาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้เรารู้สึกหลีกเหลี่ยงหรือทำอะไรในวงจำกัด เปรียบเหมือนเรารู้จักที่จะสร้างความปลอดภัย หรือมีสติที่จะยับหยั่งบางสิ่งได้มากเพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น และนี่ก็คือข้อดีที่คนชื่นชอบไปกับการดูดวงวันนี้พร้อมกับเสี่ยงทายคำทำนายจำนวนมาก ยกขึ้นมาให้เป็นกรณีศึกษา แกผู้ที่ไม่ชื่นชอบและกลัวที่จะดูดวง เป็นต้น แต่บางโอกาส…