ร่วมงานหยิบเมฆหมอก หยอกเย้าดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการให้ความร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิ รายปี 2557 ซึ่งภายในงานนี้ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการสัญจรในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง…