ข่าวด่วน วันนี้ พร้อมกับมากหลายคดีสุดฮิตของเมืองไทย

แบบการสื่อข่าวด่วน วันนี้ กลับมีข่าวสารเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้มีขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราชาวไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความตระหนักพร้อมกับตกใจเป็นอย่างสูง เพราะสิ่งต่าง ๆ…