ข่าวสารทั่วไทย ข่าวที่ถูกมุ่งเสนอออกมาให้กับผู้ที่เกาะติดข่าว

เพราะ ข่าวทั่วไทย ที่คนไทยพร้อมกับชาวต่างชาติมักจะเกาะติดกันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นข่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่ว่าใครจะต้องทำการติดตามกันอย่างแน่นอน แต่ด้วยข่าวแต่ละข่าวนั้น อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ข่าวอาจมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นข่าวทั่วไทยกันเลย  …