ข่าวประจำวัน ข้อมูลที่ทุกคนให้ความสนใจกับข่าวคราวไฟไหม้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจำวัน ข่าวสารที่ได้ถูกนำเสนอออกมาให้กับประชาชนแต่ละท่านได้ทำการติดตามข่าวกันเป็นประจำ ซึ่งข่าวใหม่ในประจำวันนี้ ส่วนมากเป็นข่าวที่น่าเกาะติดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวในช่วงนี้ เป็นข่าวเกี่ยวข้องเชียงใหม่ที่ตอนนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจอย่างมาก   ซึ่งผู้สื่อข่าวแต่ละคนได้มีการเกาะติดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวมลพิษ จากการเกิดควันไฟป่า ที่ได้มีการลอยตัวปกคลุมอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ…