ข้อมูลที่ต้องดูก่อนผู้ใด คือ ข่าวประเด็นร้อน ข้อมูลเด่นประจำวันนี้

การไล่ตาม ข่าวประเด็นร้อน ส่วนมาก จะเป็นการค้นหาข่าวเด่นประจำวัน ข่าวแบบนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่าใครก็อยากจะติดตามข่าวสารกันทุกวัน เนื่องจากอย่างน้อยในการเกาะติดข้อมูลข่าวสารนั้น จะสามารถทำให้รู้ว่าวัน ๆ หนึ่งเหตุใดนั้นที่ควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก…