ข้อมูล ข่าวสด ข้อมูลที่อาจรู้ทันสถานการณ์

ข่าวสดค่อนข้างพบเห็นกับการรายงานข่าวสาร ข่าวสดที่ถูกเสนอออกมานั้นจะเป็นข่าวสดที่อาจจะรายงานข่าวสารได้ออกมาทันที เพราะข่าวสดเป็นข่าวที่มากจากในเหตุการณ์จริง ซึ่งนับได้ว่าเป็นข่าวที่มีความน่าสนใจและต้องการจะติดตามข่าวสารกันมากเพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้ที่รายงาน ข่าวสาร ข่าวสด นั้น ผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะต้องมีการหาข่าวที่สมเหตุสมผล พร้อมกับเป็นข่าวที่มีเหตุการณ์ที่เป็นจริง   ถือได้ว่า…