ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวคราวที่มีความสลักสำคัญเพื่อเอามาศึกษาพร้อมกับคิดพิจารณา

ข่าวเศรษฐกิจ ถูกมองว่าเป็นข่าวชนิดหนึ่งที่น่าเบื่อ อีกทั้งยังคงเป็นข่าวที่ถูกเสนอในรูปแบบประจำวัน ถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนกระทั่งเป็นข่าวที่อาจถูกนำมาคิดและวิเคราะห์แบบเจาะจง ว่าจะเกิดผลดีหรือว่าผลเสียต่อประเทศไทยในช่วงเวลาต่อมา เพราะได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐกิจ ก็ย่อมมีขึ้นและมีลงตามกาลเวลา และทุกคนก็ย่อมที่จะไม่สามารถคาดเดาได้  …