ข่าวบันเทิงณเดชน์ แจกสื้อดำให้กับประชาชนจำนวน 100 ตัว

ขณะครอบครัว ณเดชน์ ไปทำการแจกเสื้อรัชกาลที่ 9 ที่เป็นสีดำ ประมาณ 100 ตัว ให้กับประชาชนทั่วๆ ไป…