ดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่เอี่ยมอเมริกา

ดอนัลด์ ทรัมป์ ผู้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของทางสหรัฐ ที่มีชื่อเต็มวา ดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เกิดในวันที่ 14 มิถุนายน…