สมมติว่าต้องการจะดูทีวีรายการได้ไม่ขาดสายก็ต้องดู tv ออนไลน์

ภายใน โลกล่าสุด  ถือว่าเป็นโลกที่ไฮเทคสุด ๆ แต่หามิได้แค่เพียงเท่านี้ เพราะโลกจะสามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ได้อีกแยะ และเทคโนโลยีที่ถูกสร้างอย่างหลากหลาย และสามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับมนุษย์ได้ ย่อมที่จะเป็นตัวแกนนำที่ทำให้มนุษย์มีการยังชีพในรูปแบบเดิม…