ท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองสระบัว ที่จังหวัดอยุธยา

ความงดงามของเส้นทางในรูปแบบริมน้ำ ซึ่งทางเดินพร้อมทั้งโต๊ะทำจากไม้ไผ่หลังคามุงจาก พร้อมทั้งในจุด ๆ นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่หาทำเลที่ดี ๆ ก็จะได้ชมการแสดงละครพื้นบ้าน ภายในตลาดน้ำคลองสระบัว พร้อมกับการขับเสภาดี…