December 4, 2022

shikhlinskayaclinic

ข่าวด่วนล่าสุด ข่าวสด ข่าววันนี้ Breaking News ล่าสุด

คอร์ดเพลง

หากจะให้กล่าวถึงนักดนตรีส่วนใหญ่ ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ มักจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเสมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่สามารถสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน หากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็แทบจะไร้ความหมาย   เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.